Často kladené otázky

Budou mít elektrické a elektronické přístroje vliv na zařízení pro VNS terapii?

Je toto zařízení bezpečné pro těhotné ženy?

Ačkoli se bezpečnost a účinnost tohoto zařízení během těhotenství nezjišťovaly, zdravé a včasné porody při použití tohoto zařízení byly zaznamenány. Kromě toho žádné studie na zvířatech nevykázaly jakékoli poškození plodu. V případě, že chcete otěhotnět či již těhotná jste, kontaktujte prosím svého lékaře.

A co třeba účast při sportovních aktivitách či řízení auta?

Před tím, než se budete účastnit činností bez dozoru, například řízení či plavání, nebo namáhavých sportů, kde existuje riziko, že zraníte sebe nebo ostatní, měli byste se poradit se svým lékařem.

Budu muset užívat léky, i když podstupuji VNS terapii?

VNS terapie je přídatná léčba k užívání Vašich léků. Není určena jako jejich náhrada. U některých osob při klinických zkouškách bylo možné v průběhu času snížit dávky léků. Pokračování Vaší léčby si určíte Vy a Váš lékař. Je vždy důležité řídit se pokyny Vašeho lékaře týkající se užívání Vašich léků.

Existují rizika spojená s chirurgickým zákrokem?

Jakýkoli chirurgický zákrok představuje určitý stupeň rizika, například infekce. Tento problém je nutné prodiskutovat s Vaším lékařem; VNS terapie však vykazuje velký stupeň bezpečnosti a zařízení bylo již do dnešní doby (rok 2009) implantováno více než 50 000 osobám s epilepsií.

Co se stane, když se v mém VNS generátoru vybije baterie?

K výměně generátoru po vybití baterie je nutný jiný postup. Tento postup vyžaduje jen jeden řez a jeho provedení obvykle netrvá déle než jednu hodinu.

Co se stane, když VNS terapie u mne nebude účinná?

Pokud Vám terapie VNS nepomůže ani po jednom či dvou letech, nebo Vy i Váš lékař usoudíte, že tato terapie není žádným způsobem účinná, existuje několik možností. Zařízení můžete jednoduše vypnout a nechat je ve Vaší hrudi na neomezenou dobu. Generátor lze také vyjmout, pokud si to přejete Vy nebo tak doporučí Váš lékař. Je k tomu nutný malý chirurgický zákrok. Co je důležité, pokud podstupujete VNS terapii, stále budete mít možnost využít jakýkoli nový způsob léčby, který se může v budoucnosti vyskytnout, například nové operační postupy či nová léčiva.