Co je součástí terapie VNS?

KROK 1: Implantace generátoru a elektrody pro VNS terapii

VNS terapie neznamená operaci mozku. Implantace tohoto zařízení představuje jednoduchý chirurgický zákrok s nutností jen krátkého pobytu v nemocnici. Bloudivý nerv se pravidelně stimuluje v oblasti krku. Stimulaci zajišťuje generátor, který se nachází pod kůží těsně pod klíční kostí nebo v blízkosti podpaží. Na krku se provede malý řez za účelem připojení dvou drobných vodičů (elektrod) k levému bloudivému nervu. Vodiče jsou vedeny pod kůží z generátoru až k bloudivému nervu na krku. Kromě malé jizvy (která obvykle časem zmizí a spojí se s přirozenými vráskami na Vašem krku) a mírného vyboulení na hrudi je toto zařízení sotva rozpoznatelné.

Implementace generátoru a elektrody pro VNS terapii

KROK 2: Nastavení parametrů VNS terapie

Během ambulantních návštěv Vám bude moci lékař zkontrolovat a upravit hodnoty nastavení stimulace. To představuje bezbolestnou proceduru, kterou lze dokonce provést přes oblečení. Zařízení bude pracovat 24 hodin denně, každý den v nepřetržitém cyklu, který naprogramuje Váš lékař, což znamená, že se o nic nemusíte starat. Po naprogramování zařízení Vám lékař sestaví plán následných kontrol za účelem sledování postupu Vaší terapie. Zpočátku může být nutné navštěvovat lékaře každé dva týdny, aby se zajistilo, že nastavení hodnot stimulace je ve Vašem případě optimální. Později budete muset navštěvovat lékaře jednou za několik měsíců.

Nastavení parametrů VNS terapie