Indikace k použití

Evropská indikace k použití

Systém terapie VNS je indikován pro použití jako podpůrná léčba při snižování četnosti záchvatů u pacientů, v jejichž epileptické poruše dominují parciální záchvaty (se sekundární generalizací či bez ní) nebo generalizované záchvaty, které nereagují na antiepileptickou medikaci.

Kontraindikace

Systém terapie VNS nelze využívat u pacientů po oboustranné nebo levé krční vagotomii. U pacientů s implantovaným systémem terapie VNS nepoužívejte krátkovlnnou diatermii, mikrovlnnou diatermii nebo léčebnou ultrazvukovou diatermii. Tato kontraindikace nezahrnuje diagnostický ultrazvuk.

Výstrahy

Lékaři by měli informovat pacienty o všech možných rizicích a nepříznivých jevech, které jsou uvedeny v Lékařské příručce pro systém VNS terapie, včetně informace, že VNS terapie epilepsii neléčí. Protože k záchvatům může docházet nečekaně, měli by se pacienti poradit se svým ošetřujícím lékařem o případné účasti na činnostech, kde není dozor, například řízení, plavání či koupání, nebo na namáhavých sportech, při kterých by mohli způsobit zranění sobě nebo jiným osobám.

Pacienti, kteří mají dřívější problémy s polykáním, srdeční či dýchací potíže (včetně, ale nikoli výlučně obstrukční spánkové apnoe a chronického plicního onemocnění), by se měli poradit se svým ošetřujícím lékařem, zdali je pro ně terapie VNS vhodná, protože existuje možnost, že tato stimulace může jejich stav zhoršit.

Systém terapie VNS může mít vliv na jiné lékařské přístroje a jiné lékařské přístroje mohou mít vliv na systém terapie VNS. MRI lze bezpečně provádět, avšak je nutné použít zvláštní vybavení.

Vedlejší účinky

Nejběžnější vedlejší účinky způsobené stimulací zahrnují ochraptělost, paresthesii (pocit svědění na kůži), dyspneu (dušnost) a zvýšené kašlání. Nejčastěji se vyskytující vedlejší účinek implantace je infekce.

Reference