Jak VNS pracuje?

VNS terapie funguje 24 hodin denně, každý den v týdnu po mnoho let.

VNS terapie využívá malý implantabilní přístroj (generátor), který vysílá malé elektrické impulzy do levého bloudivého nervu v oblasti krku. Bloudivý nerv je důležitým komunikačním spojením mezi tělem a mozkem. Přenáší tyto elektrické impulzy do mozku, kde působí několika mechanismy proti vzniku a šíření epileptického záchvatu.

Stimulace probíhá automaticky podle parametrů, které nastaví lékař individuálně podle potřeb každého pacienta. K tomu je možné i jisté ovládání přímo pacientem, a to pomocí speciálního magnetu. S jeho pomocí je možné před nebo během záchvatu spustit extrastimulaci, která může pomoci záchvat zastavit nebo zmírnit.

Nejnovější stimulátor AspireSR přisává další funkci a to automatickou stimulaci při zjištěném záchvatu. Přístroj dokáže monitorovat srdeční frekvenci, která se před nebo během záchvatu zvyšuje, a pokud zjistí záchvat, automaticky spustí extrastimulaci. Účinnost VNS terapie se tím významně zvyšuje.