Je terapie pomocí VNS
určena pro mne?

VNS terapie Vám může být nabídnuta, pokud léky proti epilepsii, které užíváte, nemají požadovanou účinnost či pokud nesnášíte vedlejší účinky těchto léků a má se za to, že Vaše epilepsie je obtížně léčitelná. Různé studie ukazují, že z globálního hlediska jeden ze tří lidí s epilepsií trpí obtížně léčitelnou formou této nemoci.

Když ve Vašem případě nefungují aktuální léčebné možnosti, stimulace bloudivého nervu (VNS terapie) stále ještě představuje slibnou formu léčby.

VNS terapie se označuje, a v mnoha zemích tak byla i schválena, jako podpůrná léčba, tj. léčba, která se používá ve spojení s jinou léčebnou metodou, obvykle s využitím léčiv. VNS terapie je určena ke snížení četnosti záchvatů u dětí, dospívajících a dospělých s parciálními záchvaty, se sekundární generalizací či bez ní nebo s generalizovanými záchvaty, které nereagují na antiepileptika. Do dnešní doby (rok 2009) bylo terapií VNS léčeno přibližně 50 000 lidí po celém světě.